Ścieżka i posadzka wykonana z łupka bałkańskiego żółto-brązowego