Nawierzchnia wykonana z kostki granitowej szarej i płyt piaskowca