Elewacja wykonana z łupka bałkańskiego żółto-brązowego z elementami klinkieru